Skip to content

Vad är “cookies”?

everydayerp.se använder digitala spårningstekniker för att samla information om hur besökare rör sig och interagerar på våra webbplatser. Vi gör detta för att mäta hur väl våra webbplatser fungerar och för att kunna visa fram intressant material.

För att kunna känna igen en besökare under besöket, och vid återkommande besök, lämnar våra webbplatser en liten fil, kallad “cookie”, via besökarens webbläsare.

Cookies identifierar en viss webbläsare eller enhet. Genom att använda cookies kan Everyday ERP skilja besökare åt och behandla dem individuellt.

Varför använder Everyday ERP cookies?

Anonymiserad statistik

Den besökta webbplatsen genererar anonymiserad data som Visma använder för att förbättra sina webbplatser. När vi använder cookies på det sättet samlar vi inte in, eller behandlar, personuppgifter. Istället använder vi aggregerad statistik för att fatta bättre beslut.

Mer specifikt: Den anonymiserade datan beskriver den allmänna aktiviteten och hur webbplatsen presterar. Till exempel mäter Everyday ERP hur stor andel av våra besökare som läser cookiepolicyn. Om resultatet visar att den har få läsare så ger den kunskapen oss möjlighet att överväga sätt att ge den bättre synlighet.

Den anonymiserade datan vi samlar in inkluderar:

  • Information om webbläsare och enhet.

  • Geografisk information, begränsad till stad/samhälle.

  • Användarnas beteenden på våra webbplatser, till exempel gången från hänvisande sida till landningssidan och därifrån till utgångssidan, om man skrollade vissa sidor och i så fall hur långt ner, om videor visades och hur länge, vilka länkar man klickade på.

  • Publik företagsinformation.

Från sådan här anonymiserad data kan vi mäta hur populärt vårt material är och bestämma i vilken riktning vi ska utveckla våra webbplatser, både vad gäller teknik och innehåll.

Den anonyma datan delas inte med någon tredje part förutom underleverantörer som placerar och hanterar cookies, inklusive Google analytics och Hubspot. Anonym data behandlas efter de krav på säkerhet och integritet gällande lagstiftning ställer.

Cookie Declaration

Hur kan jag undvika cookies?

Jag vill inte bli utsatt för cookies som behandlar anonymiserad statistik

Genom att använda webbläsarens inställningar kan du blockera cookies. Det kan emellertid påverka webbplatsernas beteende.

Här finns länkar till information om hur man gör detta i några av de vanligaste webbläsarna:

Microsoft Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Safari

Läs även vår integritetspolicy

Till integritetspolicy